Comentarios del lector/a

It’s Time - House Your Business Now!

por Dulcie Heavener (2018-09-30)


Tên dá»± án: <a href="https://www.reddit.com/user/seoitr/draft/7047ebea-be05-11e8-b233-0ef3ff33d04e">Akari City</a> – Khu đô thị Ã<a href="http://Www.Automotivedigitalmarketing.com/main/search/search?q=nh%20S%C3%A1ng">nh Sáng</a> Vị trí dá»± án: mặt tiá»n Ä‘Æ°á»ng Võ Văn Kiệt và Hồ Ngá»c Lãm, PhÆ°á»ng An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM Chủ đầu tÆ°: Công ty cổ phần đầu tÆ° Nam Long (50% vốn) Äối tác hợp tác phát triển dá»± án: Hankyu Realty và Nishi Nippon RailRoad ( 50% vốn) Tổng diện tích đất quy hoạch được cấp: 10 ha. Mật Ä‘á»™ xây dá»±ng toàn dá»± án: 33 % Số Block căn há»™: 16 block cao 20 tầng Hạng mục dá»± án bao gồm: Căn há»™ Akari City ( 4624 căn dòng Flora ) và ShopHouse Tổng số căn há»™ : 4624 căn há»™ Thá»<a href="http://pixabay.com/en/new-zealand-waterfall-nature-%9Di%20gian/">i gian</a> phát triển tÆ°: 2017 đến 2022